Współpraca finansowa samorządu z mieszkańcami i NGO

Jak nie dotacje to co? Jak budować efektywną współpracę finansową samorządu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie, które odbyło się 23 września 2021 r. w siedzibie GZM, poświęcone było formom współpracy finansowej samorządu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi (pt. Jak nie dotacje to co? Jak budować efektywną współpracę finansową samorządu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi). Tym razem odbyło się ono w formule warsztatowej, z udziałem trzech zewnętrznych ekspertów, w ramach projektu Centrum Analiz i Modeli Społecznych realizowanego przez Centrum OPUS oraz Uniwersytetem Łódzkim.

Spotkanie otworzyła Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Podkreślała, że współpraca między samorządem, a społecznością lokalną powinna być rozwijana i wzmacniana, ponieważ gmina to ludzie. Warto wsłuchać się w głos lokalnych aktywistów i organizacji pozarządowych, wykorzystując ich pasję, energię i zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy, a co z tym idzie – dla lepszego życia w Metropolii.

Całość poprowadził Łukasz Waszak z Centrum OPUS z Łodzi, który opowiedział o głównych problemach i wyzwaniach w zakresie współpracy finansowej opartej na zlecaniu zadań publicznych w formie dotacji oraz mikrozakupach usług społecznych. Jak podkreślił, mikrozakupy to korzystanie z prostej formy współpracy finansowej, jaką może rozwijać samorząd z organizacjami pozarządowymi. Daje możliwość skupienia się na działaniu i efektach, a nie – jak w przypadku dotacji – na wydatkowaniu środków. Co najważniejsze, można wykorzystać już obowiązujące przepisy zakupów usług do 130 tys. zł netto.

W drugiej części spotkania wystąpili w formule on-line: Jakub Wygnański z Fundacji Stocznia w Warszawie i Marta Szmejda, przedstawicielka fundacji CISE z Łodzi.

Opowiedzieli m.in. o mikrograntach i funduszu sąsiedzkim (jak włączyć mieszkańców w działania lokalne i stworzyć dla nich prosty mechanizm finansowania i realizacji projektów społecznych), a także o formalnych i merytorycznych aspektach tworzenia lokalnego programu mikrowsparć dla inicjatyw mieszkańców.

Odrębnym tematem wartym dalszego zgłębienia była kwestia tworzenia mechanizmów wspierania grup nieformalnych w gminach na przykładzie Inkubatora Działalności Społecznych.