Katalog Dobrych Praktyk

Aplikacja wCOP drzewo. Narzędzie służące mieszkańcom do wskazywania miejsc nasadzeń drzew.

Utworzenie aplikacji, dzięki której mieszkańcy mają możliwość wskazywania miejsc nasadzeń nowych drzew.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Współpraca z mieszkańcami
Gmina Katowice
Typ działania IT
Data wdrożenia 09.2018
Status projektu Projekt długofalowy
Budżet Aplikacja: ~ 10 000 zł

Cel działania

Stworzenie mieszkańcom możliwości wskazywania miejsc nasadzeń nowych drzew i edukacja.
Zazielenianie miasta i odpowiedź na zmiany klimatu.
Poprawa estetyki miasta.

Opis działania

Aplikacja „wCOP drzewo” powstała na bazie istniejącej aplikacji BAND, którą dla Gdańska stworzyła Fundacja Gdańska. Zdecydowano się na wykorzystanie know – how Fundacji i gotowego narzędzia, dokonując w nim niezbędnych zmian. Nazwa aplikacji nawiązuje do szczytu klimatycznego ONZ, który w grudniu 2018 odbył się w Katowicach.

Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze. Użytkownik wchodzi na stronę i na mapie zaznacza proponowaną lokalizację. Dodaje opis, może zasugerować gatunek. Jeden wniosek może dotyczyć maksymalnie pięciu drzew. Wniosek zostanie automatycznie odrzucony, jeśli punkt nie znajduje się na terenie miasta. Jeśli jest to teren miejski, aplikacja przyjmuje wniosek do dalszej weryfikacji. Mieszkaniec dostaje wtedy automatyczne powiadomienie.

Za weryfikację wniosków odpowiada zespół opiekunów w wydziałach Urzędu Miasta i jednostkach miejskich, który pod różnym kontem sprawdza wskazaną lokalizację. Dopiero po przejściu wszystkich poziomów weryfikacji, wniosek może zostać zaakceptowany, o czym aplikacja znów informuje mieszkańca. W przypadku odrzucenia wniosku maila do użytkownika wysyła urzędnik, podając przyczyny.

Rezultaty / efekty działania

W efekcie dwóch edycji naboru wniosków (jesienią 2018 roku i wiosną 2019) za pośrednictwem aplikacji wpłynęło 744 wnioski mieszkańców.

W pierwszej edycji zaakceptowano 42 proc. ze wskazanych lokalizacji, co jest dobrym efektem, w porównaniu np. z Gdańskiem, gdzie średnia to 35 proc. Wiosną 2019 i jesienią posadzonych zostało w sumie ponad 600 drzew mieszkańców, we wszystkich dzielnicach miasta, w tym w centrum, gdzie ich najbardziej brakuje: w chodnikach, między jezdniami, w miejsca drzew wyciętych etc. Na sadzenie zapraszani są wnioskodawcy, który mailowo otrzymują informacje o dacie sadzenia i godzinach. Każde drzewo ma wizytówkę z nazwą gatunku i informacją o akcji, a także o zaletach drzew.

Widoczna jest ogromna satysfakcja mieszkańców, którzy czują, że to „ich drzewa”, biorą za nie odpowiedzialność. Efektami chętnie dzielą się w mediach społecznościowych, fotografując nowe nasadzenia.

Koszt wdrożenia

Koszt samej aplikacji to niewiele ponad 10 tys.
Koszt posadzenia drzew z pierwszej edycji to ok. 500 tys. złotych (do kosztu sadzonki należy doliczyć koszt posadzenia i trzyletniej pielęgnacji przez wyłonioną w przetargu firmę).