Katalog Dobrych Praktyk

Bank zamiany mieszkań

Bank zamiany mieszkań to forma rejestru mieszkań, których najemcy bądź właściciele zgłosili chęć zamiany mieszkania na inne, wg kryteriów zawartych w Formularzu zgłoszeniowym. Rejestr opublikowany jest na BIPie.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Gospodarka mieszkaniowa
Gmina Siemianowice Śląskie
Typ działania Proceduralne
Data wdrożenia 05.2015
Status projektu Wdrożony
Budżet brak kosztów

Cel działania

Zamiana lokali mieszkalnych pomiędzy kontrahentami.

Opis działania

Bank zamian to forma Rejestru mieszkań, których najemcy bądź właściciele zgłosili chęć zamiany mieszkania na inne, wg kryteriów zawartych w Formularzu zgłoszeniowym do mieszkaniowego Banku zamian.

Rejestr prowadzony jest na podstawie zgłoszeń w formie tabeli, która udostępniana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Każdy z potencjalnie zainteresowanych zamianą najemców musi samodzielnie śledzić rejestr, natomiast szczegółowych informacji udziela pracownik Banku Zamian w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie w Wydziale Gospodarki Lokalowej. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę mieszkania. Czynności związane z zamianą mieszkania wszczynane są przez Wydział Gospodarki Lokalowej dopiero po złożeniu przez obydwie strony wniosków o zamianę mieszkań. Zgłoszenie oferty jest wolne od opłat. Oferta zamiany wprowadzana jest do Rejestru z terminem ważności 1 roku od dnia złożenia zgłoszenia.

Rezultaty / efekty działania

Ułatwienie procesu zamiany lokali mieszkalnych.