Katalog Dobrych Praktyk

Energomodernizacja Osiedla Juliusz w Sosnowcu

Energomodernizacja 22 budynków mieszkalnych oraz budynku żłobka stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Data dodania: 06.12.2022
Grupa tematyczna PPP
Gmina Sosnowiec
Typ działania Inwestycyjne
Data wdrożenia 2018
Status projektu Wdrożony
Budżet 10 181 248,47 zł

Cel działania

Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną.

Opis działania

Celem projektu była energomodernizacja 22 budynków mieszkalnych oraz budynku żłobka będących w zasobach Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, zlokalizowanych na osiedlu Juliusz w Sosnowcu. Projekt polegał na wykonaniu i zarządzaniu wewnętrzną siecią grzewczą centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zintegrowaną w ramach jednego systemu automatycznego sterowania gospodarką cieplną wraz z ich termomodernizacją.

Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie przepisów ustawy o PPP i było oparte na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym, a Partnerem Prywatnym. Wykonano kompletną dokumentację projektową. Po wykonaniu inwestycji Partner Prywatny z założenia został odpowiedzialny za zarządzanie wewnętrzną siecią grzewczą centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zintegrowanego w ramach jednego systemu (automatycznego) sterowania gospodarką cieplną przez okres umowy wynoszący 8 lat z możliwością wydłużenia. Wszelkie techniczne, prawne i finansowe założenia realizacji projektu, a także przyszłe warunki zarządzania energią podlegały ustaleniom w ramach prowadzonego dialogu konkurencyjnego.

Rezultaty / efekty działania

Prace objęły 22 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni 25 378,49 m2 (rok budowy 1954-1956) przy ulicach:

  • Spadochroniarzy,
  • Komandosów
  • Obrońców Westerplatte,
  • Saperów,
  • Czołgistów

 

Wyłączono z eksploatacji 967 pieców węglowych i uniknięto następującej emisji szkodliwych substancji w skali roku:

  • CO2 – 8 033 ton,
  • Pyłu – 81 ton,
  • SO2 – 36 ton,
  • NOx – 15 ton,
  • CO – 19 ton.