Katalog Dobrych Praktyk

Kampania społeczna „Kranówka katowicka – szluknij sie z kokotka”

Kampania społeczna, której celem było przekonanie mieszkańców Katowic do picia wody z kranu, ograniczenie powstawania plastikowych odpadów oraz budowanie świadomości społecznej.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Współpraca z mieszkańcami
Gmina Katowice
Typ działania Promocyjne
Data wdrożenia 03.2019
Status projektu Projekt długofalowy
Budżet ---

Cel działania

Przekonanie mieszkańców Katowic do picia wody z kranu.
Ograniczenie powstawania plastikowych odpadów.
Zaangażowanie partnerów komercyjnych i szeroka współpraca.
Budowanie świadomości społecznej.

Opis działania

Ze względu na dobrą jakość wody w sieci w Katowicach miasto postanowiło rozpocząć kampanię promującą korzystanie z tej wody do picia. Ma to swoje uzasadnienie ekonomiczne i praktyczne. Nie tylko oszczędzane są pieniądze, ale też ułatwiane jest codzienne życie – żeby napić się wody wystarczy odkręcić „kokotek”.

W katowickim Urzędzie Miasta i w Katowickich Wodociągach woda do picia czerpana jest bezpośrednio z kranów, a nie – jak do tej pory – z plastikowych butelek lub z dystrybutorów wody. Do tego samego działania Urząd Miasta zdecydował się przekonać mieszkańców. W Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Katowickich Wodociągów pojawiły się pierwsze poidełka z wodą z sieci, które zastąpiły dotychczasowe dystrybutory. Kolejne instalowane są sukcesywnie w miejskich budynkach. Kranówkę z karafek pije się w biurach UM i na sesji Rady Miasta.

Do włączenia się w kampanię „Kranówka katowicka – szluknij sie z kokotka” zaproszone zostały także podmioty komercyjne, które zachęcane są do tego, by serwować klientom wodę z kranu za darmo (niektóre z nich robią to od dawna). Można je poznać po naklejkach z logo akcji a ich listę znaleźć na stronie projektu KATOobywatel. Do kampanii przyłączają się też inne podmioty komercyjne, jak: hotel, firma z branży IT, apartamenty na wynajem czy bawialnia dla dzieci.

Elementem kampanii był oryginalny saturator, który w każdy piątek i sobotę wakacji stał na Rynku w Katowicach. Przypominał, że z saturatora kiedyś również piło się kranówkę, tyle że z sokiem i gazowaną. W kampanię zaangażowany był również katowicki Sanepid, który przeprowadził akcję informacyjną wśród zarządców nieruchomości.

Rezultaty / efekty działania

Kampania odbiła się szerokim echem w mediach, została również bardzo dobrze odebrana wśród mieszkańców. Do udziału w niej cały czas dołączają kolejne podmioty. Działanie było prowadzone w partnerstwie z Katowickimi Wodociągami, które dzięki niemu budują wizerunek nowej marki: „kranówki katowickiej”.

Kampania społeczna „KRANÓWKA KATOWICKA. Szluknij sie z kokotka!” zdobyła wyróżnienia w konkursach Kryształy PRu oraz Głośna Woda. W pierwszym oceniano kreatywność podejścia do tematu, w drugim jej warstwę edukacyjną, w tym propagowanie regionalnej kultury poprzez tytułowe hasło akcji.

Efektem działania w samym Urzędzie Miasta jest wyeliminowanie plastikowych butelek. Same dystrybutory na wodę kosztowały urząd 24 tys. złotych rocznie. Kampania odpowiada na wyzwania związane z wprowadzaniem gospodarki obiegu zamkniętego i zmianami klimatu.

Koszty wdrożenia

Koszt wdrożenia obejmuje: zakup i montaż poidełek, badania wody w miejskich budynkach, zakup karafek, druk naklejek, wynajęcie saturatora. Przykładowe koszty:

  • 4 poidełka – 21 398,24 zł
  • jednokrotne badanie wody we wszystkich budynkach – 8 104,47 zł
  • zakup karafek -2 204,16 zł

Galeria zdjęć