Katalog Dobrych Praktyk

Metropolitalny Climathon – klimatyczny konkurs dla studentów, wydarzenie poświęcone kwestii zmian klimatycznych

Climathon to międzynarodowe wydarzenie, w trakcie którego uczestnicy we współpracy z zaproszonymi ekspertami w ciągu 24 godzin wypracowują rozwiązania służące ochronie klimatu.
Data dodania: 30.06.2023
Grupa tematyczna Edukacja
Gmina Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Typ działania Projektowe
Data wdrożenia 12.11.2020
Status projektu Wdrożone
Budżet 120 000 (rocznie)

Cel działania

Celem jest wypracowanie rozwiązań odpowiadających na konkretne wyzwania klimatyczne w trakcie trwającego 24 godziny wydarzenia.

Opis działania

Climathon to międzynarodowe wydarzenie, w trakcie którego uczestnicy we współpracy z zaproszonymi ekspertami w ciągu 24 godzin wypracowują rozwiązania służące ochronie klimatu. Co roku tematem Climatonu są inne wyzwania klimatyczne takie jak: susza, energia, gospodarka obiegu zamkniętego. Głównym zadaniem jest zaangażowanie lokalnych społeczności i wspólne wypracowanie lokalnych rozwiązań odpowiadających na globalne wyzwania klimatyczne.

Rezultaty / efekty działania

Produktem są konkretne rozwiązania – projekty, aplikacje, idee, które po wprowadzeniu pomagają w walce ze zmianami klimatu. Climathon jest też wydarzeniem dzięki któremu, poprzez wspólne szukanie rozwiązań zwiększamy świadomość ekologiczną – nawet działając lokalnie, w małych grupach jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, które mogą przyczynić się do rozwiązywania globalnych problemów.