Katalog Dobrych Praktyk

Serwis do mapowania usterek w mieście Naprawmyto.pl/katowice

Wdrożenie aplikacji służącej mieszkańcom do aktywnego włączenia się w proces naprawy miasta i wpływu na to jakimi zadaniami w pierwszej kolejności powinny się zająć się miejskie służby.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Współpraca z mieszkańcami
Gmina Katowice
Typ działania IT
Data wdrożenia 04.2018
Status projektu Projekt długofalowy
Budżet 1 gr /mieszk./msc

Cel działania

Celem wdrożenia aplikacji Naprawmyto.pl w kwietniu 2018 roku w Katowicach było umożliwienie mieszkańcom włączenia się w proces naprawy miasta i wpływu na to, czym w pierwszej kolejności powinny zająć się miejskie służby.

Opis działania

Naprawmyto.pl to intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie internetowe. Wystarczy wejść na stronę, dodać znacznik na mapie Google i opis. Można to zrobić anonimowo lub rejestrując się w systemie, co daje szereg korzyści: m.in. automatyczne powiadomienia o stanie sprawy. Alerty można też komentować, popierać czy udostępniać za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Za rozwiązywanie problemów odpowiada kilkunastoosobowy zespół opiekunów w wydziałach Urzędu Miasta, jednostkach miejskich i spółkach. Rozwiązanie problemu następuje tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, własność terenu czy możliwości finansowe jednostek miejskich (w założeniu powinny wystarczyć na to bieżące budżety, jednak w Katowicach zostały przyznane dodatkowym dofinansowanie zadań z Naprawmyto.pl, ze względu na bardzo dużą frekwencję).

Z narzędzia korzystają mieszkańcy całego miasta, lokalne stowarzyszenia i aktywiści, radni jednostek pomocniczych czy radni Rady Miasta. Zgłoszenia mogą dotyczyć wybranych podkategorii z kategorii głównych: infrastruktura, przyroda, bezpieczeństwo i inne (np. graffiti). Użytkownicy mogą sugerować preferowane rozwiązanie problemu, opiekunowie na każdym etapie sprawy zamieszczają aktualne komunikaty i odpowiadają na komentarze mieszkańców.

Aplikacja jest w pełni transparentna, każdy może wejść na stronę i prześledzić jej działanie.

Rezultaty / efekty działania

Katowice pobiły rekord Naprawmyto.pl i w ciągu półtora roku naprawionych zostało ponad 7,5 tys. problemów, z ponad 12 tysięcy, które wpłynęły za pośrednictwem tego narzędzia, w kategoriach: infrastruktura, przyroda, bezpieczeństwo i inne (np. graffiti). Najwięcej zgłoszeń zanotowano w dzielnicach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji. Aplikacja jest doceniana, a mieszkańcy na bieżąco śledzą jej działanie i dokumentują za pośrednictwem m.in. mediów społecznościowych.

Koszt wdrożenia

Miesięczny koszt dostępu do usługi wyliczany jest z osobna dla każdej z gmin i wynosi ok. 1 grosz od mieszkańca miesięcznie. Do tego należy doliczyć koszt napraw.

Liczba użytkowników

Średnia liczba uczestników aktywnych (wykonali więcej niż kilka czynności na stronie) w ciągu miesiąca w aplikacji to blisko 6200.