Katalog Dobrych Praktyk

SOS Piekary Śląskie

Utworzenie specjalnego adresu mailowego, a następnie platformy internetowej umożliwiającej mieszkańcom zgłaszanie problemów, awarii oraz uwag do realizowanych w mieście działań.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Współpraca z mieszkańcami
Gmina Piekary Śląskie
Typ działania IT
Data wdrożenia 2016
Status projektu Wdrożony
Budżet ---

Cel działania

Poprawa kontaktu na linii Urząd – Mieszkańcy.
Aktywizacja społeczności lokalnej.

Opis działania

Adres mailowy sos@piekary.pl – a później powstała na jego bazie platforma „zgłoś problem” – to nic innego jak miejsce, gdzie mieszkańcy mogą napisać swoje opinie dotyczące obecnie realizowanych inwestycji, jak również tych nadchodzących. To właśnie tu mają możliwość zgłoszenia jakiejś awarii w miejscu, gdzie mieszkają. To kolejna forma kontaktu z mieszkańcami, dzięki której miasto może jeszcze lepiej poznać potrzeby piekarzan.

Piekarzanie za pośrednictwem sos@piekary.pl mogą sugerować władzom, za jakie inwestycje powinny się zabrać w kolejnych latach, jak też zaproponować rozwiązania problemów, które dotykają Piekary Śląskie.

Skrzynka jest obsługiwana przez kilkanaście osób. W zależności od tego, jakie wiadomości przychodzą (np. prośby, awarie, opinie bądź pomysły), są kierowane do odpowiednich wydziałów w miejskim magistracie, w których to wydziałach pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za dana dziedzinę, przygotowują stosowną odpowiedź.

W przypadku sugestii i opinii na temat przyszłości i rozwoju Piekar Śląskich – maile są przekazywane prezydent Piekar oraz jej zastępcom. Żaden z nadesłanych przez mieszkańców maili, nie pozostaje bez jakiejkolwiek reakcji ze stronu urzędu.

Rezultaty / efekty działania

Bardzo pozytywny odbiór społeczny inicjatywy, znacząca pomoc i ułatwienie dla mieszkańców oraz zauważalne usprawnienie relacji na linii Urząd – Mieszkańcy.