Katalog Dobrych Praktyk

Umowa koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” w Gliwicach

Przekazanie na podstawie umowy koncesji podmiotowi prywatnemu zarządzania i świadczenia usług na krytej pływalni "Neptun" w Gliwicach ograniczając w ten sposób wydatki miasta na utrzymanie obiektu.
Data dodania: 06.12.2022
Grupa tematyczna PPP
Gmina Gliwice
Typ działania Projektowe
Data wdrożenia 2018
Status projektu Wdrożony
Budżet 4 981 500,00 zł brutto

Cel działania

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy oraz zarządzanie tymi usługami przez podmiot zewnętrzny.

Opis działania

Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez okres 5 lat usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” położonej w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy na działce stanowiącej własność Miasta Gliwice nr 2108/4 o powierzchni 0,4221 ha (obręb Sośnica).

Wykonawca będzie świadczył usługi objęte koncesją na rzecz osób trzecich w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność na przestrzeniach znajdujących się w obiekcie, tj.: niecka basenowa o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości od 1,1 do 1,8 m, niecka do nauki pływania o wymiarach 9,2 x 9,4 m i głębokości 0,8 m, zjeżdżalnia z wanną wyhamowczą (wysokość zjeżdżalni 9,18 m, długość 90,9 m), dwa baseny z hydromasażem, zaplecze szatniowo-sanitarne, sauny, salka fitness (139,5 m2) z zapleczem sanitarnym, bawialnia dla dzieci (117,70 m2), taras widokowy.

Obiekt umożliwia korzystanie ze wszystkich oferowanych usług przez osoby niepełnosprawne.

Rezultaty / efekty działania

Ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług oraz ryzyko związane z popytem lub podażą ponosi Koncesjonariusz.

Miasto Gliwice nie jest bezpośrednio zaangażowane w działalność pływalni (ubezpieczenia, remonty, przeglądy, serwisy, naprawa i wymiana sprzętu).

Dopłaty do funkcjonowania obiektu w skali roku są niższe od rocznych kosztów utrzymania pozostałych miejskich krytych (od ok. 55 % a 65 %).