Uchwała krajobrazowa

Jak przygotować i wdrażać uchwałę krajobrazową?

Chaos reklamowy to problem, wyraźnie widoczny w przestrzeni publicznej. Wprowadzanie w miastach uchwał krajobrazowych ma na celu ustalenie zasad i warunków umieszczania na terenie poszczególnych miast m.in. obiektów małej architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych. Wyznaczone regulacje pełnią funkcję ochronną przestrzeni publicznej przed jej nadmiernym „zaśmiecaniem” niespójnymi ze sobą obiektami małej architektury oraz wszechobecnymi, uciążliwymi szyldami i banerami.

Spotkanie z gminami – 5.09.2022 r.

Podczas spotkania pn. Jak przygotować i wdrażać uchwałę krajobrazową?, które odbyło się 5 września w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej, o swoich doświadczeniach opowiedzieli przedstawiciele gmin: Mikołów, Sosnowiec, Pyskowice. Ponadto wspólnie z gminą Pyskowice o przyjętej uchwale krajobrazowej opowiedzieli przedstawiciele firmy PA NOVA, którzy współpracowali przy powstałym dokumencie.

O Metropolitalnych Standardach Krajobrazowych opowiedzieli również przedstawiciele obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Stowarzyszenie OMGGS przyjęło dokument, który jest przewodnikiem dla samorządowców zawierający zbiór rekomendacji zapisów uchwał krajobrazowych do stosowania w gminach.