InfoGZM
Informacja o ogłoszeniach przetargowych oraz planach udzielenia zamówień przez gminy GZM
Zestawienie zostało przygotowane przez Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy.