Sytuacja na rynku pracy

Dane dot. stopy bezrobocia, liczby bezrobotnych oraz ofert pracy prezentowane na poziomie powiatów, w których znajdują się gminy GZM. Dane aktualizowane miesięcznie. Opracowano na podstawie danych publikowanych każdego miesiąca przez Główny Urząd Statystyczny na stronie bdl.stat.gov.pl.
Wybierz zestaw danych:

Maj 2023 r.

Aktualizacja: 29.06.2023

Kategorie tematyczne portalu