Dzieci przebywające w ciągu roku ogółem (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi)

Kategorie tematyczne portalu