Cel działania

Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w Gliwicach.

Opis działania

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach po roku od uruchomienia produktów pierwszego etapu zadania zdiagnozował elementy, które należy rozbudować, a także zidentyfikował nowe rozwiązania, które zwiększą funkcjonalność działania systemu. W ramach niniejszego projektu wdrożono następujące funkcjonalności systemu:

  1. Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
  2. Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne.
  3. Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych.
  4. Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego.
  5. Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych z systemu identyfikacji, czasów przejazdu.
  6. Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych.
  7. Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta.
  8. Rozbudowa systemu meteorologicznego.
  9. Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta.
  10. Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.

 

Rezultaty / efekty działania

W ramach projektu udało się wdrożyć oraz zbudować wszystkie powyższe założone funkcjonalności. Główny cel działania również został osiągnięty.

Cel działania

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy oraz zarządzanie tymi usługami przez podmiot zewnętrzny.

Opis działania

Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez okres 5 lat usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” położonej w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy na działce stanowiącej własność Miasta Gliwice nr 2108/4 o powierzchni 0,4221 ha (obręb Sośnica).

Wykonawca będzie świadczył usługi objęte koncesją na rzecz osób trzecich w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność na przestrzeniach znajdujących się w obiekcie, tj.: niecka basenowa o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości od 1,1 do 1,8 m, niecka do nauki pływania o wymiarach 9,2 x 9,4 m i głębokości 0,8 m, zjeżdżalnia z wanną wyhamowczą (wysokość zjeżdżalni 9,18 m, długość 90,9 m), dwa baseny z hydromasażem, zaplecze szatniowo-sanitarne, sauny, salka fitness (139,5 m2) z zapleczem sanitarnym, bawialnia dla dzieci (117,70 m2), taras widokowy.

Obiekt umożliwia korzystanie ze wszystkich oferowanych usług przez osoby niepełnosprawne.

Rezultaty / efekty działania

Ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług oraz ryzyko związane z popytem lub podażą ponosi Koncesjonariusz.

Miasto Gliwice nie jest bezpośrednio zaangażowane w działalność pływalni (ubezpieczenia, remonty, przeglądy, serwisy, naprawa i wymiana sprzętu).

Dopłaty do funkcjonowania obiektu w skali roku są niższe od rocznych kosztów utrzymania pozostałych miejskich krytych (od ok. 55 % a 65 %).

Cel działania

Zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie zaśmiecenia światłem i obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń oświetleniowych.

Opis działania

„Masterplan Oświetlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice”, zawiera inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych oraz wytyczne uporządkowania oświetlenia. Masterplan określa w jaki sposób podwyższyć efektywność energetyczną infrastruktury oświetleniowej poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła oraz poprzez zastosowanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem ulicznym.

Rezultaty / efekty działania

W 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” o wartości ponad 14 mln złotych. Efektem działań w projekcie będzie spadek zużycia energii o ponad 50%, a co za tym idzie, także spadek emisji CO2 i zanieczyszczeń do powietrza o 710,33 t/rok. W ramach projektu zostanie wymienionych 2389 opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED.

Obecnie ponad 3,5 tys. opraw LED oświetla gliwickie ulice i parki. Pozostało jeszcze ponad 4 tys. opraw do wymiany i planowane jest aplikowanie o dofinansowanie kolejnego projektu pn.: „Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II”. W ramach tego projektu zgłoszone zostaną 73 ulice, na których planowane jest wymienienie opraw sodowych na energooszczędne z diodami LED. Obecnie wyceniono wartość tego projektu na ponad 5 mln złotych, a efektem działań będzie spadek zużycia energii o ponad 50% oraz spadek emisji CO2.

Kategorie tematyczne portalu