Cel działania

Udogodnienie dla kierowców poszukujących wolnego miejsca postojowego przy głównych ulicach Miasta. System umożliwia także pomiar czasu postoju konkretnego pojazdu, a co za tym idzie wymuszenie rotacji pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych.

Opis działania

Parkanizer – rozwiązanie z obszaru systemów Inteligentnych Miast (tzw. Smart Cities), którego zadaniem jest udostępnianie informacji o dostępności miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym.
Źródłem danych systemu są czujniki instalowane w powierzchni miejsc parkingowych, urządzenia przetwarzające sygnał z czujników oraz urządzenia zbierające dane wysyłające je do chmury obliczeniowej w celu dalszego przetworzenia i udostępnienia. Rdzeń systemu zamieszczony jest na wirtualnych maszynach w chmurze, a do działania dedykowane są komponenty oprogramowania wytworzone specjalnie na potrzeby systemu.

Parkanizera używają dwie grupy docelowe użytkowników. Zarządcy stref parkingowych korzystają z panelu analitycznego, a kierowcy z aplikacji mobilnej dostępnej dla systemów operacyjnych Android i iOS oraz z dwóch tablic zmiennej treści. Aplikacja mobilna wyświetla kierowcy informacje o strefach i zdefiniowanych w nich miejscach parkingowych w postaci mapy i naniesionych na nią punktów. Działa w trybie nawigacji i bieżącej asysty wspomagając przemieszczanie się kierowcy w mieście. Została już pobrana ponad 8 500 razy. Tablice elektroniczne zmiennej treści usytuowane zostały w miejscach, gdzie kierowcy podejmują decyzje o kierunku jazdy, by zaparkować w otoczeniu ścisłego centrum Piekar Śląskich. Korzystają z nich ci kierowcy, którzy nie korzystają z nowoczesnych smartfonów. Same tablice zostały odpowiednio wkomponowane w architekturę miasta.

Panel analityczny prezentuje informacje dotyczące statusów zajętości i historii użytkowania wszystkich określonych miejsc parkingowych. Umożliwia użytkownikom administracyjnym wygenerowanie raportów użytkowania poszczególnych stref parkingowych, pokazującego procentowe użycie miejsc parkingowych w czasie i informuje o przekroczeniach dozwolonego czasu postoju. Udostępnia informacje o potencjalnych awariach czujników oraz pozostałych urządzeń wykorzystywanych w systemie.

Za sprawą wdrożenia w Piekarach Śląskich system rozwinięty został do takiej postaci, by mógł być wdrażany w każdym mieście. Obecnie kontroluje także miejsca i strefy krótkiego postoju i do swojej pracy wykorzystuje go także Straż Miejska w Piekarach Śląskich. Warte nadmienienia jest to, że źródłem danych o dostępności miejsc parkingowych może być każdy inny system parkingowy – do przedmiotowego systemu podłączono także plac parkingowy mieszczący się tuż za budynkiem Urzędu Miasta.

Rezultaty / efekty działania

Skrócenie czasu, jaki kierowca musi poświęcić na szukanie wolnego miejsca postojowego, poza walorem czasowym i poprawą komfortu, system przyczynia się do oszczędzania paliwa, a co za tym idzie wpisuje się w obecne trendy ochrony klimatu i zmniejszenia emisji spalin.

Cel działania

Poprawa kontaktu na linii Urząd – Mieszkańcy.
Aktywizacja społeczności lokalnej.

Opis działania

Adres mailowy sos@piekary.pl – a później powstała na jego bazie platforma „zgłoś problem” – to nic innego jak miejsce, gdzie mieszkańcy mogą napisać swoje opinie dotyczące obecnie realizowanych inwestycji, jak również tych nadchodzących. To właśnie tu mają możliwość zgłoszenia jakiejś awarii w miejscu, gdzie mieszkają. To kolejna forma kontaktu z mieszkańcami, dzięki której miasto może jeszcze lepiej poznać potrzeby piekarzan.

Piekarzanie za pośrednictwem sos@piekary.pl mogą sugerować władzom, za jakie inwestycje powinny się zabrać w kolejnych latach, jak też zaproponować rozwiązania problemów, które dotykają Piekary Śląskie.

Skrzynka jest obsługiwana przez kilkanaście osób. W zależności od tego, jakie wiadomości przychodzą (np. prośby, awarie, opinie bądź pomysły), są kierowane do odpowiednich wydziałów w miejskim magistracie, w których to wydziałach pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za dana dziedzinę, przygotowują stosowną odpowiedź.

W przypadku sugestii i opinii na temat przyszłości i rozwoju Piekar Śląskich – maile są przekazywane prezydent Piekar oraz jej zastępcom. Żaden z nadesłanych przez mieszkańców maili, nie pozostaje bez jakiejkolwiek reakcji ze stronu urzędu.

Rezultaty / efekty działania

Bardzo pozytywny odbiór społeczny inicjatywy, znacząca pomoc i ułatwienie dla mieszkańców oraz zauważalne usprawnienie relacji na linii Urząd – Mieszkańcy.

Kategorie tematyczne portalu