InfoGZM
Opracowania GZM
Transport
Koncepcja metropolitalnych powiązań drogowych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Pokaż pliki
Badania dobowych przepływów ruchu tranzytowego wraz z pomiarem natężenia dla wybranych dwóch odcinków / korytarzy dróg krajowych (S1, S11) – w relacjach z obszarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Pokaż pliki
Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów
Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej
Studium Systemu Tras Rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Strategiczno-Planistyczne
Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 - Aneks nr 1 (2019)
Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 - Broszura
PL
EN
Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022
Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych - Prezentacja
Ramowe Studium Metropolitalne a Studium Gminne - Prezentacja
Pozostałe
Metropolia przyjazna seniorom
Potencjał społeczno-gospodarczy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Księga znaku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (system identyfikacji wizualnej)
Droga do powstania metropolii, funkcjonowanie, wyzwania.. - Prezentacja (wizyta przedstawicieli OECD - 02.2020)