Interaktywna mapa kierunków zagospodarowania gmin GZM

Jednym z zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest kształtowanie ładu przestrzennego. W celu zobrazowania planowanych kierunków zagospodarowania gmin oraz łatwiejszego dostępu do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powstała interaktywna mapa, która umożliwia zobaczenie w jednym miejscu plansz planowanego zagospodarowania gmin GZM.
Aktualizacja: 10.01.2024

Mapa powstała w oparciu o zestawienie rysunków obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania poszczególnych gmin. Studia te są podstawowymi lokalnymi dokumentami planistycznymi dla całego obszaru gminy. Wyrażają one wieloletnią politykę przestrzenną oraz określają zasady zagospodarowania terenów.

Mapa ma charakter interaktywny. Prezentuje przestrzenno-funkcjonalny obraz Metropolii w sposób: całościowy (na tle wszystkich gmin GZM), rzeczywisty (jako rysunek aktualnie obowiązującego studium) i zbiorczy (dostępny w jednym miejscu). Pozwala to na szybki dostęp do dokumentów źródłowych z każdej gminy, bez konieczności przeglądania poszczególnych stron internetowych. Po zaznaczeniu konkretnej gminy, wyświetla się panel informacyjny zawierający legendę rysunku, rok uchwalenia danego dokumentu oraz link do strony źródłowej (np. do BIP danej gminy).

Dodatkowo dostępnych jest wiele innych funkcjonalności, takich jak możliwość zaczytania ortofotomapy lub rzeźby terenu, narzędzia rysowania, pomiaru długości i powierzchni, możliwość udostępniania wybranej lokalizacji na mapie.

Mapa jest aktualizowana dwa razy w roku.

Kierunki zagospodarowania gmin GZM - mapa

Kategorie tematyczne portalu