Cel działania

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez podnoszenie wiedzy, kwalifikacji oraz umiędzynarodowienie badań we współpracy z Cambridge University.

Opis działania

W ramach szeroko zakrojonej współpracy z Prof. Cecilią Mascolo z Cambridge University, zajmującą sie tematyką wykorzystania sztucznej inteligencji i urządzeń mobilnych w badaniach naukowych, w szczególności w obszarze zdrowia i medycyny, zaplanowano:

Rezultaty / efekty działania

W ramach projektu Pani Profesor Cecilia Mascolo z University of Cambridge:

Wszystkie aktywności miały charakter zdalny.
Współpraca z Panią Profesor jest kontynuowana w roku 2023. Zaplanowano wymianę doświadczeń pomiędzy doktorantami z University of Cambridge oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poprzez zaproszenie do drugiej jednostki naukowej na wizytę studyjną doktorantki Eriki Bondarevy (University of Cambridge).

Cel działania

Celem jest wypracowanie rozwiązań odpowiadających na konkretne wyzwania klimatyczne w trakcie trwającego 24 godziny wydarzenia.

Opis działania

Climathon to międzynarodowe wydarzenie, w trakcie którego uczestnicy we współpracy z zaproszonymi ekspertami w ciągu 24 godzin wypracowują rozwiązania służące ochronie klimatu. Co roku tematem Climatonu są inne wyzwania klimatyczne takie jak: susza, energia, gospodarka obiegu zamkniętego. Głównym zadaniem jest zaangażowanie lokalnych społeczności i wspólne wypracowanie lokalnych rozwiązań odpowiadających na globalne wyzwania klimatyczne.

Rezultaty / efekty działania

Produktem są konkretne rozwiązania – projekty, aplikacje, idee, które po wprowadzeniu pomagają w walce ze zmianami klimatu. Climathon jest też wydarzeniem dzięki któremu, poprzez wspólne szukanie rozwiązań zwiększamy świadomość ekologiczną – nawet działając lokalnie, w małych grupach jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, które mogą przyczynić się do rozwiązywania globalnych problemów.

Kategorie tematyczne portalu