Cel działania

Zamiana lokali mieszkalnych pomiędzy kontrahentami.

Opis działania

Bank zamian to forma Rejestru mieszkań, których najemcy bądź właściciele zgłosili chęć zamiany mieszkania na inne, wg kryteriów zawartych w Formularzu zgłoszeniowym do mieszkaniowego Banku zamian.

Rejestr prowadzony jest na podstawie zgłoszeń w formie tabeli, która udostępniana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Każdy z potencjalnie zainteresowanych zamianą najemców musi samodzielnie śledzić rejestr, natomiast szczegółowych informacji udziela pracownik Banku Zamian w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie w Wydziale Gospodarki Lokalowej. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę mieszkania. Czynności związane z zamianą mieszkania wszczynane są przez Wydział Gospodarki Lokalowej dopiero po złożeniu przez obydwie strony wniosków o zamianę mieszkań. Zgłoszenie oferty jest wolne od opłat. Oferta zamiany wprowadzana jest do Rejestru z terminem ważności 1 roku od dnia złożenia zgłoszenia.

Rezultaty / efekty działania

Ułatwienie procesu zamiany lokali mieszkalnych.

Kategorie tematyczne portalu