Cel działania

Przedstawienie studentom ścieżki rozwoju naukowego wybitnego naukowca, zwiększenie zainteresowania studentów dalszym rozwojem naukowym, rozpropagowanie Śląska jako centrum naukowego Polski, zwiększenie potencjału dydaktyczno-naukowego Uczelni oraz rozszerzenie zakresu prowadzonych w Katedrze badań.

Opis działania

W ramach projektu pt. „Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” w okresie od maja do grudnia 2021 r. zrealizowano 6 wykładów, 6 seminariów oraz 10 konsultacji indywidualnych, prowadzonych przez zaproszonego naukowca, prof. Michała Toborka, zatrudnionego w University of Miami na Florydzie, USA.
Wykłady prowadzone zdalnie były dostępne dla każdego zainteresowanego słuchacza, natomiast na seminaria oraz konsultacje indywidualne obowiązywały zapisy za pośrednictwem udostępnionych na stronie projektu formularzy rejestracyjnych. Zagadnienia prezentowane i omawiane podczas wykładów i seminariów dotyczyły przedmiotów szczególnego zainteresowania naukowego Profesora Toborka, czyli zagadnień związanych z fizjologią i patologią układu naczyniowego mózgu, a szczególnie aspektów komórkowych i molekularnych interakcji na poziomie bariery krew-mózg.
W ramach projektu wykładami objęto studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz pracowników Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Rezultaty / efekty działania

W zajęciach łącznie wzięło udział około 560 osób, przy czym w seminariach i konsultacjach, ze względu na indywidualny i kameralny charakter zajęć, udział wzięło około 30 osób.
Skutkiem zrealizowanego projektu jest przybliżenie poszerzonej tematyki biochemii, biologii molekularnej oraz szeroko pojętej neurobiologii studentom, opublikowanie prac naukowych:

oraz nawiązana stała współpraca Katedry z prof. Michałem Toborkiem.


Ponadto, w 2022 roku prof. Michał Toborek otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kategorie tematyczne portalu