Cel działania

Udogodnienie dla kierowców poszukujących wolnego miejsca postojowego przy głównych ulicach Miasta. System umożliwia także pomiar czasu postoju konkretnego pojazdu, a co za tym idzie wymuszenie rotacji pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych.

Opis działania

Parkanizer – rozwiązanie z obszaru systemów Inteligentnych Miast (tzw. Smart Cities), którego zadaniem jest udostępnianie informacji o dostępności miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym.
Źródłem danych systemu są czujniki instalowane w powierzchni miejsc parkingowych, urządzenia przetwarzające sygnał z czujników oraz urządzenia zbierające dane wysyłające je do chmury obliczeniowej w celu dalszego przetworzenia i udostępnienia. Rdzeń systemu zamieszczony jest na wirtualnych maszynach w chmurze, a do działania dedykowane są komponenty oprogramowania wytworzone specjalnie na potrzeby systemu.

Parkanizera używają dwie grupy docelowe użytkowników. Zarządcy stref parkingowych korzystają z panelu analitycznego, a kierowcy z aplikacji mobilnej dostępnej dla systemów operacyjnych Android i iOS oraz z dwóch tablic zmiennej treści. Aplikacja mobilna wyświetla kierowcy informacje o strefach i zdefiniowanych w nich miejscach parkingowych w postaci mapy i naniesionych na nią punktów. Działa w trybie nawigacji i bieżącej asysty wspomagając przemieszczanie się kierowcy w mieście. Została już pobrana ponad 8 500 razy. Tablice elektroniczne zmiennej treści usytuowane zostały w miejscach, gdzie kierowcy podejmują decyzje o kierunku jazdy, by zaparkować w otoczeniu ścisłego centrum Piekar Śląskich. Korzystają z nich ci kierowcy, którzy nie korzystają z nowoczesnych smartfonów. Same tablice zostały odpowiednio wkomponowane w architekturę miasta.

Panel analityczny prezentuje informacje dotyczące statusów zajętości i historii użytkowania wszystkich określonych miejsc parkingowych. Umożliwia użytkownikom administracyjnym wygenerowanie raportów użytkowania poszczególnych stref parkingowych, pokazującego procentowe użycie miejsc parkingowych w czasie i informuje o przekroczeniach dozwolonego czasu postoju. Udostępnia informacje o potencjalnych awariach czujników oraz pozostałych urządzeń wykorzystywanych w systemie.

Za sprawą wdrożenia w Piekarach Śląskich system rozwinięty został do takiej postaci, by mógł być wdrażany w każdym mieście. Obecnie kontroluje także miejsca i strefy krótkiego postoju i do swojej pracy wykorzystuje go także Straż Miejska w Piekarach Śląskich. Warte nadmienienia jest to, że źródłem danych o dostępności miejsc parkingowych może być każdy inny system parkingowy – do przedmiotowego systemu podłączono także plac parkingowy mieszczący się tuż za budynkiem Urzędu Miasta.

Rezultaty / efekty działania

Skrócenie czasu, jaki kierowca musi poświęcić na szukanie wolnego miejsca postojowego, poza walorem czasowym i poprawą komfortu, system przyczynia się do oszczędzania paliwa, a co za tym idzie wpisuje się w obecne trendy ochrony klimatu i zmniejszenia emisji spalin.

Cel działania

Poprawa kontaktu na linii Urząd – Mieszkańcy.
Aktywizacja społeczności lokalnej.

Opis działania

Adres mailowy sos@piekary.pl – a później powstała na jego bazie platforma „zgłoś problem” – to nic innego jak miejsce, gdzie mieszkańcy mogą napisać swoje opinie dotyczące obecnie realizowanych inwestycji, jak również tych nadchodzących. To właśnie tu mają możliwość zgłoszenia jakiejś awarii w miejscu, gdzie mieszkają. To kolejna forma kontaktu z mieszkańcami, dzięki której miasto może jeszcze lepiej poznać potrzeby piekarzan.

Piekarzanie za pośrednictwem sos@piekary.pl mogą sugerować władzom, za jakie inwestycje powinny się zabrać w kolejnych latach, jak też zaproponować rozwiązania problemów, które dotykają Piekary Śląskie.

Skrzynka jest obsługiwana przez kilkanaście osób. W zależności od tego, jakie wiadomości przychodzą (np. prośby, awarie, opinie bądź pomysły), są kierowane do odpowiednich wydziałów w miejskim magistracie, w których to wydziałach pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za dana dziedzinę, przygotowują stosowną odpowiedź.

W przypadku sugestii i opinii na temat przyszłości i rozwoju Piekar Śląskich – maile są przekazywane prezydent Piekar oraz jej zastępcom. Żaden z nadesłanych przez mieszkańców maili, nie pozostaje bez jakiejkolwiek reakcji ze stronu urzędu.

Rezultaty / efekty działania

Bardzo pozytywny odbiór społeczny inicjatywy, znacząca pomoc i ułatwienie dla mieszkańców oraz zauważalne usprawnienie relacji na linii Urząd – Mieszkańcy.

Cel działania

Stworzenie mieszkańcom możliwości wskazywania miejsc nasadzeń nowych drzew i edukacja.
Zazielenianie miasta i odpowiedź na zmiany klimatu.
Poprawa estetyki miasta.

Opis działania

Aplikacja „wCOP drzewo” powstała na bazie istniejącej aplikacji BAND, którą dla Gdańska stworzyła Fundacja Gdańska. Zdecydowano się na wykorzystanie know – how Fundacji i gotowego narzędzia, dokonując w nim niezbędnych zmian. Nazwa aplikacji nawiązuje do szczytu klimatycznego ONZ, który w grudniu 2018 odbył się w Katowicach.

Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze. Użytkownik wchodzi na stronę i na mapie zaznacza proponowaną lokalizację. Dodaje opis, może zasugerować gatunek. Jeden wniosek może dotyczyć maksymalnie pięciu drzew. Wniosek zostanie automatycznie odrzucony, jeśli punkt nie znajduje się na terenie miasta. Jeśli jest to teren miejski, aplikacja przyjmuje wniosek do dalszej weryfikacji. Mieszkaniec dostaje wtedy automatyczne powiadomienie.

Za weryfikację wniosków odpowiada zespół opiekunów w wydziałach Urzędu Miasta i jednostkach miejskich, który pod różnym kontem sprawdza wskazaną lokalizację. Dopiero po przejściu wszystkich poziomów weryfikacji, wniosek może zostać zaakceptowany, o czym aplikacja znów informuje mieszkańca. W przypadku odrzucenia wniosku maila do użytkownika wysyła urzędnik, podając przyczyny.

Rezultaty / efekty działania

W efekcie dwóch edycji naboru wniosków (jesienią 2018 roku i wiosną 2019) za pośrednictwem aplikacji wpłynęło 744 wnioski mieszkańców.

W pierwszej edycji zaakceptowano 42 proc. ze wskazanych lokalizacji, co jest dobrym efektem, w porównaniu np. z Gdańskiem, gdzie średnia to 35 proc. Wiosną 2019 i jesienią posadzonych zostało w sumie ponad 600 drzew mieszkańców, we wszystkich dzielnicach miasta, w tym w centrum, gdzie ich najbardziej brakuje: w chodnikach, między jezdniami, w miejsca drzew wyciętych etc. Na sadzenie zapraszani są wnioskodawcy, który mailowo otrzymują informacje o dacie sadzenia i godzinach. Każde drzewo ma wizytówkę z nazwą gatunku i informacją o akcji, a także o zaletach drzew.

Widoczna jest ogromna satysfakcja mieszkańców, którzy czują, że to „ich drzewa”, biorą za nie odpowiedzialność. Efektami chętnie dzielą się w mediach społecznościowych, fotografując nowe nasadzenia.

Koszt wdrożenia

Koszt samej aplikacji to niewiele ponad 10 tys.
Koszt posadzenia drzew z pierwszej edycji to ok. 500 tys. złotych (do kosztu sadzonki należy doliczyć koszt posadzenia i trzyletniej pielęgnacji przez wyłonioną w przetargu firmę).

Cel działania

Celem wdrożenia aplikacji Naprawmyto.pl w kwietniu 2018 roku w Katowicach było umożliwienie mieszkańcom włączenia się w proces naprawy miasta i wpływu na to, czym w pierwszej kolejności powinny zająć się miejskie służby.

Opis działania

Naprawmyto.pl to intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie internetowe. Wystarczy wejść na stronę, dodać znacznik na mapie Google i opis. Można to zrobić anonimowo lub rejestrując się w systemie, co daje szereg korzyści: m.in. automatyczne powiadomienia o stanie sprawy. Alerty można też komentować, popierać czy udostępniać za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Za rozwiązywanie problemów odpowiada kilkunastoosobowy zespół opiekunów w wydziałach Urzędu Miasta, jednostkach miejskich i spółkach. Rozwiązanie problemu następuje tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, własność terenu czy możliwości finansowe jednostek miejskich (w założeniu powinny wystarczyć na to bieżące budżety, jednak w Katowicach zostały przyznane dodatkowym dofinansowanie zadań z Naprawmyto.pl, ze względu na bardzo dużą frekwencję).

Z narzędzia korzystają mieszkańcy całego miasta, lokalne stowarzyszenia i aktywiści, radni jednostek pomocniczych czy radni Rady Miasta. Zgłoszenia mogą dotyczyć wybranych podkategorii z kategorii głównych: infrastruktura, przyroda, bezpieczeństwo i inne (np. graffiti). Użytkownicy mogą sugerować preferowane rozwiązanie problemu, opiekunowie na każdym etapie sprawy zamieszczają aktualne komunikaty i odpowiadają na komentarze mieszkańców.

Aplikacja jest w pełni transparentna, każdy może wejść na stronę i prześledzić jej działanie.

Rezultaty / efekty działania

Katowice pobiły rekord Naprawmyto.pl i w ciągu półtora roku naprawionych zostało ponad 7,5 tys. problemów, z ponad 12 tysięcy, które wpłynęły za pośrednictwem tego narzędzia, w kategoriach: infrastruktura, przyroda, bezpieczeństwo i inne (np. graffiti). Najwięcej zgłoszeń zanotowano w dzielnicach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji. Aplikacja jest doceniana, a mieszkańcy na bieżąco śledzą jej działanie i dokumentują za pośrednictwem m.in. mediów społecznościowych.

Koszt wdrożenia

Miesięczny koszt dostępu do usługi wyliczany jest z osobna dla każdej z gmin i wynosi ok. 1 grosz od mieszkańca miesięcznie. Do tego należy doliczyć koszt napraw.

Liczba użytkowników

Średnia liczba uczestników aktywnych (wykonali więcej niż kilka czynności na stronie) w ciągu miesiąca w aplikacji to blisko 6200.

Kategorie tematyczne portalu