Cel działania

Przekonanie mieszkańców Katowic do picia wody z kranu.
Ograniczenie powstawania plastikowych odpadów.
Zaangażowanie partnerów komercyjnych i szeroka współpraca.
Budowanie świadomości społecznej.

Opis działania

Ze względu na dobrą jakość wody w sieci w Katowicach miasto postanowiło rozpocząć kampanię promującą korzystanie z tej wody do picia. Ma to swoje uzasadnienie ekonomiczne i praktyczne. Nie tylko oszczędzane są pieniądze, ale też ułatwiane jest codzienne życie – żeby napić się wody wystarczy odkręcić „kokotek”.

W katowickim Urzędzie Miasta i w Katowickich Wodociągach woda do picia czerpana jest bezpośrednio z kranów, a nie – jak do tej pory – z plastikowych butelek lub z dystrybutorów wody. Do tego samego działania Urząd Miasta zdecydował się przekonać mieszkańców. W Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Katowickich Wodociągów pojawiły się pierwsze poidełka z wodą z sieci, które zastąpiły dotychczasowe dystrybutory. Kolejne instalowane są sukcesywnie w miejskich budynkach. Kranówkę z karafek pije się w biurach UM i na sesji Rady Miasta.

Do włączenia się w kampanię „Kranówka katowicka – szluknij sie z kokotka” zaproszone zostały także podmioty komercyjne, które zachęcane są do tego, by serwować klientom wodę z kranu za darmo (niektóre z nich robią to od dawna). Można je poznać po naklejkach z logo akcji a ich listę znaleźć na stronie projektu KATOobywatel. Do kampanii przyłączają się też inne podmioty komercyjne, jak: hotel, firma z branży IT, apartamenty na wynajem czy bawialnia dla dzieci.

Elementem kampanii był oryginalny saturator, który w każdy piątek i sobotę wakacji stał na Rynku w Katowicach. Przypominał, że z saturatora kiedyś również piło się kranówkę, tyle że z sokiem i gazowaną. W kampanię zaangażowany był również katowicki Sanepid, który przeprowadził akcję informacyjną wśród zarządców nieruchomości.

Rezultaty / efekty działania

Kampania odbiła się szerokim echem w mediach, została również bardzo dobrze odebrana wśród mieszkańców. Do udziału w niej cały czas dołączają kolejne podmioty. Działanie było prowadzone w partnerstwie z Katowickimi Wodociągami, które dzięki niemu budują wizerunek nowej marki: „kranówki katowickiej”.

Kampania społeczna „KRANÓWKA KATOWICKA. Szluknij sie z kokotka!” zdobyła wyróżnienia w konkursach Kryształy PRu oraz Głośna Woda. W pierwszym oceniano kreatywność podejścia do tematu, w drugim jej warstwę edukacyjną, w tym propagowanie regionalnej kultury poprzez tytułowe hasło akcji.

Efektem działania w samym Urzędzie Miasta jest wyeliminowanie plastikowych butelek. Same dystrybutory na wodę kosztowały urząd 24 tys. złotych rocznie. Kampania odpowiada na wyzwania związane z wprowadzaniem gospodarki obiegu zamkniętego i zmianami klimatu.

Koszty wdrożenia

Koszt wdrożenia obejmuje: zakup i montaż poidełek, badania wody w miejskich budynkach, zakup karafek, druk naklejek, wynajęcie saturatora. Przykładowe koszty:

  • 4 poidełka – 21 398,24 zł
  • jednokrotne badanie wody we wszystkich budynkach – 8 104,47 zł
  • zakup karafek -2 204,16 zł

Galeria zdjęć

Cel działania

Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez budowanie postaw proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy na temat ochrony przyrody.

Opis działania

Miasto Katowice wraz z partnerami projektu: Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Katowice, Zakładem Zieleni Miejskiej w Katowicach, Strażą Miejską, Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną, Katowickimi Wodociągami, Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej, Policją z Komendy miejskiej w Katowicach, katowickimi szkołami oraz wieloma innymi organizuje Leśny Piknik Rodzinny Ekoodpowiedzialnie.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Głównym celem pikniku są działania edukacyjno-informacyjne dotyczące między innymi właściwej gospodarki odpadami, zarządzania zasobami wodnymi, problematyki spalania śmieci, ochrony lasów, ponownego wykorzystania odpadów, idei zero waste. Dodatkowo wydarzenia uświetniają występy zaproszonych zespołów oraz przedstawienia teatralne. Każdy uczestnik pikniku może skorzystać z bogatej oferty atrakcji w tym: warsztatów ekologicznych, pokazów, doświadczeń, prezentacji i wystaw, instalacji obrazujących prawa natury. Specjalnie dla dzieci przygotowane są również puzzle wielkoformatowe, kolorowanki, gry, zabawy i rebusy.

Rezultaty / efekty działania

Zwiększenie świadomości ekologicznej i podniesienie poziomu wiedzy uczestników pikniku, uwrażliwienie na kwestie konieczności prowadzenia działań zmierzających do ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych prowadzących do zwiększenia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Kategorie tematyczne portalu