Rekomendacje kształtowania zieleni miejskiej

Metropolia opracowała dokument zawierający rekomendacje dla miast i gmin, dotyczący wybranych form zieleni miejskiej, bezpośrednio towarzyszącej zabudowie i układom drogowym. Celem jest stworzenie zestawu informacji przydatnego na etapie projektowym i inwestycyjnym, służącego zwiększaniu udziału zieleni w gminach.

Tereny zielone są integralnym elementem struktury każdego z miast. Warunkują ład przestrzenny, wpływając na regulację mikroklimatu, zapewnienie miejsc codziennego wypoczynku i poprawę estetyki przestrzeni publicznej, a przede wszystkim stanowią przeciwwagę dla powszechnej „betonozy”.

W maju  2022 r. zakończono prace nad rekomendacjami w zakresie kształtowania zieleni miejskiej dla miast i gmin członkowskich. Raport nawiązuje do standardów i wytycznych kształtowania zieleni, które obecnie są przedmiotem zainteresowania wielu gmin w Polsce. Przedstawia uniwersalny zestaw informacji, który może być przydatny zarówno na etapie projektowym jak i inwestycyjnym.

Przykładowe bloki tematyczne, które zostały zawarte w dokumencie:

  • drzewa i krzewy w mieście (wybrane przepisy ustaw i rozporządzeń, zasady kompozycji i sadzenia, ochrona, współistnienie z zabudową i infrastrukturą);
  • katalog proponowanego materiału roślinnego, dobranego do warunków miejskich;
  • dobre praktyki związane z wykorzystaniem zieleni miejskiej w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Raport jest kontynuacją działań Metropolii w ramach prac nad rozwojem zasobów GreenGZM, które jest swoistą bazą informacji o terenach zieleni publicznej gminach GZM.

Kategorie tematyczne portalu