Wykres Kolumnowy – plik JSON – kolor

Wykres kolumnowy – CPT z kolorem – paleta

Wykres kołowy – plik JSON – paleta

Wykres słupkowy – dane ręczne – paleta

Wykres kolumnowy grupowany – dane ręczne – paleta

Wykres – nie działa CSV

Kategorie tematyczne portalu