Metropolitalne
Obserwatorium
Społeczno-Ekonomiczne

Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
Scroll
Mapa GZM

Metropolia statystycznie

Liczba mieszkańców GZM:
Długość dróg dla rowerów:
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON:
Liczba studentów w GZM:
Tereny zieleni (parki, zieleńce, tereny zieleni osiedlowej) na 1 mieszkańca:
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania:
2 128 034
687,6 km
277 912
92 313
27,3 m²
9 181
stan na 31.12.2023 r.
stan na 31.12.2022 r.
stan na 31.12.2022 r.
stan na 31.12.2022 r.
stan na 31.12.2022 r.
stan na 31.12.2022 r.
Spadek o 0,7% w stosunku do roku 2022
9,7 km nowych dróg rowerowych w Piekarach Śląskich i 8,2km w Zabrzu
Wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2022
Wzrost o 0,7% w stosunku do roku 2021
Spadek o 0,4 m² na 1 mieszkańca w stosunku do roku 2021
Wzrost o 5,92% w stosunku do roku 2021
49,3% mieszkańców województwa śląskiego
49,6% dróg rowerowych w województwie Śląskim
52,1% podmiotów gospodarczych w województwie śląskim
79,6% studentów województwa śląskiego i 7,6% studentów z całego kraju
Więcej o 6,3 m² niż w województwie śląskim
49% mieszkań oddanych do użytkowania w województwie śląskim

Kategorie tematyczne portalu