Metropolitalne
Obserwatorium
Społeczno-Ekonomiczne

Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
Scroll
Mapa GZM

Metropolia statystycznie

Liczba mieszkańców GZM:
Długość dróg dla rowerów:
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON:
Liczba studentów w GZM:
Tereny zieleni (parki, zieleńce, tereny zieleni osiedlowej) na 1 mieszkańca:
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania:
2 142 838
727,2 km
271 930
91 686
27,7 m²
9 181
stan na 31.12.2022 r.
stan na 31.12.2021 r.
stan na 31.12.2022 r.
stan na 31.12.2021 r.
stan na 31.12.2021 r.
stan na 31.12.2022 r.
Spadek o 0,82% w stosunku do roku 2021
Wzrost o 21,9% w stosunku do roku 2020
Wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2021
Wzrost o 1,7% w stosunku do roku 2020
Wzrost o 0,9 m² na 1 mieszkańca w stosunku do roku 2020
Wzrost o 5,92% w stosunku do roku 2021
49,3% mieszkańców województwa śląskiego
53,1% dróg rowerowych w województwie Śląskim
52,1% podmiotów gospodarczych w województwie śląskim
79,2% studentów województwa śląskiego i 7,5% studentów z całego kraju
Więcej o 6,6 m² niż w województwie śląskim
49% mieszkań oddanych do użytkowania w województwie śląskim

Kategorie tematyczne portalu